Panait Istrati și Alexandru Talex

CAMELIA STĂNESCU

Douā fiinţe de excepţie, îndrāgostite de frumos, de arte, de umanitatea simpla şi generoasa. Talex avea 25 de ani când l-a cunoscut pe Panait Istrati. Aceastā fabuloasā întâlnire avea sā-i schimbe  complet cursul vieţii. Panait l-a antrenat in spaţiul idealului, al înţelegerii poetice a lumii, în universul incomparabil al vieţii visate. Dispariţia lui Istrati i-a dat lui Talex sentimentul cā e singur pe lume. Unica şansa de a-l întâlni pe prietenul pierdut era sā-l regāseasca în spaţiul operei sale, spatiu de interacţiune miraculoasā, spaţiu al unei realţii complemantare pe care timpul avea s-o amplifice.

Istrati – Talex douā tensiuni pure şi aceeaşi pasiune pentru adevār, acelaşi patos arzātor. Pentru a regāsi spiritul lui Panait, Talex a început marea aventurā spiritualā a evaluārii critice a operei istratiene. Nu odatā i-a luat public apārarea în faţa oricārei agresiuni. Scopul sau ? Aprofundarea operei istratiene atât de necesarā în lumea noastrā pe care sociologul francez André Bercoff o definea drept bântuita de spectrul ideilor moarte “nimic nu mai existā astāzi din ceea ce guverna indivisile şi mulţimile altādatā” (spune Bercoff) “nici raţiunea divina nici raţiunile de stat, nici revoluţiile nici ideologiile. Astāzi locuitorii satului planetar pun prosperitatea înaintea libertaţii. În videoclipuri ţâşnesc visurile inconştientului colectiv al lumii de azi: tinereţe, sānātate, bucuria de a trāi, muzicā, dans, seducţie. “ Bercoff e de pārere ca existā o singura modalitate de a ne apāra de aceastā uniformizare de aceastā standardizare a lumii moderne: fāurirea spaţiilor de solidaritate, de fraternitate. Este aspiraţia profundā a operei lui Panait Istrati, pe care Talex a ştiut sā ne-o apropie de inimā. Nu întâmplātor astāzi tinerii din România se regāsesc mai mult în opera lui Istrati decât în cea a lui Cioran sau Ionescu. Aceastā revanşā în posteritate a lui Panait Istrati se datoreazā în bunā māsurā şi fratelui Talex, care a ştiut ca nimeni altul sā-i actualizeze opera. Panait Istrati nu mai e de conceput astāzi fārā fratele Talex. Aşa cum Talex nu poate fi definit fārā Istrati. Ce formidabilā coexistenţā în idealitate! Istrati – Talex admirabilā complicitate în imaginar, incurabila melancolie, nostalgie a marilor valori ale umanitaţii, sete de absolut.

Istrati – Talex îndrāgostiţi în egalā māsurā de vis. Duşmani impātimiţi a ceea ce Boris Pasternak definea drept fatalmente tipic pentru omul contemporan entuziasmul la comanda şi emfaza ţipātoare.

Istrati – Talex facând parte din categoria selectā a acelor creatori care au ştiut sā trāiascā la cea mai mare intensitate starea de pasiune.

O mare lecturā a operei lui Panait Istrati este ceea ce Talex ne-a dāruit. Pasiunea lui are rarā, formidabilā capacitate de a inspira, de a pune în mişcare pasiunea celorlalţi.

Lasă un răspuns